Thông tin sản phẩm
Tiện ích:
 
Đáp ứng nhanh chóng nhu cầu bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu; chi trả lương; dự trữ hàng tồn kho…)
 
Phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với nguồn thu nhập và kế hoạch tài chính.
 
Lãi suất ưu đãi và cạnh tranh với nhiều chương trình hấp dẫn
 
Thủ tục đơn giản và thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng.
Đặc tính:
 
Số tiền vay lên đến 5 tỷ đồng.
 
Thời hạn vay đến 12 tháng.
 
Cho vay theo phương thức từng lần hoặc theo hạn mức tín dụng.
 
Phương thức trả nợ:
 
Lãi trả hàng tháng/quý
 
Gốc trả hàng tháng/quý/cuối kỳ.
 
Tài sản bảo đảm: bất động sản, xe ô tô và các tài sản khác
Sản phẩm được đánh giá
5/5
Đánh giá của bạn
Chia sẻ sản phẩm này